โหมด Top 1000 ช่วยให้คุณฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้บ่อยที่สุด ทุกระดับมี 50 คำในนั้น (ยกเว้นระดับบอสซึ่งมี 100 คำ) หากคุณถึง 40 WPM ระดับถัดไปจะปลดล็อกเพิ่มเติม...

ซอฟต์คอร์

ไม่ยอมใครง่ายๆ