Vì sao hàng nghìn người dùng TypingTOP.com?

TypingTOP cung cấp các bài luyện gõ bàn phím, công cụ hỗ trợ luyện tập và giảng dạy đánh máy cho giáo viên, học sinh và trường học, TypingTOP.com mang tới cho người dùng:

  • Luyện tập đánh máy, luyện gõ 10 ngón, giúp tăng tốc độ gõ bàn phím.
  • Kiểm tra tốc độ đánh máy.
  • Giao bài tập đánh máy cho học sinh.
  • Xem trực tiếp kết quả đánh máy ngay trên màn hình giáo viên (Chức năng chưa có trên bất kỳ nền tảng luyện gõ nào).
  • Xây dựng lộ trình để học sinh tự luyện và theo dõi lịch sử luyện tập.
  • Quản lý kết quả đánh máy theo lớp.

TypingTOP vinh dự được báo Giáo dục và Thời đại đưa tin:https://giaoducthoidai.vn/typingtopcom-phan-mem-danh-may-10-ngon-giup-giao-vien-quan-ly-hoc-sinh-de-dang-post612771.html

Hướng dẫn sử dụng TypingTOP.com

1. Đối với giáo viên

Bước 1:Tạo tài khoản.

Bước 2:Tạo danh sách lớp.

Bước 3: Tạo bài và giao bài.

Tạo bài tập và giao bài cho học sinh. Có 2 chế độ tạo bài và giao bài là: Tập gõ và đánh máy.

Bước 4:Xem kết quả.

Xem kết quả luyện gõ của học sinh.

2. Đối với học sinh

Làm bài tập được giao.